Hoeveel bedraagt het stempelgeld in tijden van Corona bij werkloosheid wegens overmacht?

 

De vakbonden zorgden ervoor dat de mensen die stempelen in deze uitzonderlijke situatie 70 % van hun brutoloon ontvangen (geplaffoneerd op 2.754 euro) , waarop 26.75 % bedrijfsvoorheffing word ingehouden.  

Daar bovenop krijg je 5.63 euro / netto / dag erbij.

 

 

Bovendien zijn er maatregelen op komst voor loontrekkenden, bv. een maand geen gas / water etc. moeten betalen.  Meer info daarover vind je via de site van de Vlaamse Overheid

De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.