Concrete afspraken

Wat mag wel en niet?  Hoe doe je dit?  Wat leg ik klaar? Wat met een sleutel?  Of liever geen?

We leggen onze werking volledig uit tijdens een gesprek bij U thuis.  Dit is al een voorsmaakje:

wat mag wel

○  poetsen

○  kleding wassen en strijken

○  koken

○  boodschappen doen

○  klein verstelwerk


wat mag niet?

○  in niet-particuliere gebouwen werken

○  werken bij bloedverwanten

○  tuinonderhoud

○  schilderen, behangen

○  kinderopvang


Hoe betalen?

Het enige betalingsmiddel dat we aanvaarden zijn papieren of elektronische dienstencheques. U dient zich eerst te registreren via www.dienstencheques-vlaanderen.be. Als u wil helpen wij u hiermee op weg. Na inschrijving ontvangt u een uniek inschrijvingsnummer en rekeningnummer via een bevestigingsbrief of mail. Dit nummer heeft u nodig om te betalen via overschrijving. Bestel steeds een veelvoud van €9 (met een minimum van 10), de aankoopprijs van de cheque. Het minimumbedrag dat u dient over te maken aan Sodexo is dus €90. Een week na betaling ontvangt u de cheques thuis per post of de elektronische cheques in uw elektronische portefeuille.

 

Opgelet, cheques zijn 12 maanden geldig.

 

U dient de huishoudhulp vanaf de eerste dag cheques mee te geven (indien U papieren cheques gebruikt). Indien u per ongeluk geen cheques in huis heeft kan u deze de week erop meegeven. 1 cheque staat voor 1 uur huishoudhulp. Prestaties die meer dan een ganse maand blijven openstaan kunnen door PIDT worden aangerekend aan de huidige effectieve kostprijs, die vastgesteld is door de regering.
Gelieve op de dienstencheques steeds de datum te vermelden waarop er gewerkt is en de cheque te handtekenen. Vervallen cheques kunnen wij uiteraard niet aanvaarden. Gelieve ook het vakje ‘huishoudelijke hulp’ aan te kruisen.


Administratieve bijdrage

Per kwartaal wordt er een administratieve bijdrage van 1€ per gebruikte dienstencheque aangerekend. U ontvangt hiervoor per kwartaal een factuur. 
Bij niet betaling van de administratieve bijdrage wordt de samenwerking met in achtname van de opzegperiode stop gezet.


Arbeidszekerheid

Onze huishoudhulpen hebben allen een vast contract (met vaste uren en van onbepaalde duur). Gelieve tijdig (minimum 1 week op voorhand) te verwittigen indien u uitzonderlijk geen gebruik wil of kan maken van de huishoudhulp. U dient dit zelf te doen, een afmelding doorgeven via de huishoudhulp is niet geldig. Wij verzoeken u niet meer dan 4x per jaar af te melden. Ook indien uw huishoudhulp door een vergetelheid (bv. sleutel niet klaargelegd,…) uw woning niet kan betreden, dient u eveneens alle normale geplande uren te vergoeden.

 

Annulaties kunnen per mail, telefonisch of via deze site worden aangevraagd. 

 

 U kan laattijdig annuleren bij overmacht: opname hospitaal, overlijden in naaste familie (2de graad). 

 

Wil U (of wij) de samenwerking stopzetten? Dan vragen we inachtname van een opzegperiode van minimum één volledige week.


Beperking aantal dienstencheques

Vanaf 01 januari 2014 bedraagt de aanschafprijs per dienstencheque €9 voor de eerste 400 dienstencheques aangekocht door een gebruiker. Zodra de gebruiker 400 dienstencheques heeft aangeschaft, stijgt de prijs per dienstencheque naar €10.

Bovendien bedraagt de aanschafprijs per dienstencheque €9 voor de eerste 800 dienstencheques aangekocht door een gezin. Zodra een gezin 800 dienstencheques heeft aangeschaft, stijgt de prijs per dienstencheque naar €10. Wordt beschouwd als een  gezin: het geheel van personen die ingeschreven zijn op hetzelfde adres volgens het attest van gezinssamenstelling van het bevolkingsregister. Voor mindervalide personen, ouders van een minderjarige met een handicap, bejaarden die een tegemoetkoming genieten en éénoudergezinnen met kinderen ten laste wordt het maximum aantal dienstencheques verhoogd tot 2000, mits indiening van de nodige attesten. Op de website van Sodexo staan de procedures toegelicht. 


Veiligheid

Gelieve de huishoudhulp geen gevaarlijk en/of ongezond werk te laten doen. Ook vragen wij u hem/haar de plaats van de verbanddoos te tonen. Onze coach kan ten allen tijde tijdens de werkuren de werkplaats (dus uw woning) bezoeken.

 


Materiaal

Gelieve proper en degelijk poetsgerei te gebruiken, en niet af te wijken van de gewone, dagdagelijkse en in de reguliere handel te verkrijgen poetsproducten. Chemische producten mogen niet worden gebruikt voor poetswerk. Voorzie a.u.b. voldoende lange stelen aan uw borstels / aftrekkers, opdat er ergonomisch gewerkt kan worden.


Privacy

Het is niet toegelaten de dienstenchequewerknemer te filmen of te bewaken, conform de strikte voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van de nar 

 


Geschillen

De relatie tussen PIDT en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting is het Vredegerecht van Westerlo bevoegd, onverminderd het geval dat een geschil niet onder haar materiële bevoegdheid valt. In dat geval worden geschillen voor de Rechtbank van Turnhout behandeld.

 


Schade?

Onze mensen beschikken over een arbeidsongevallenverzekering en over een verzekering die schade (als ze door hen werd veroorzaakt) kan vergoeden. Belangrijk hierbij is dat u eventuele schade ONMIDDELLIJK (en zeker nog dezelfde dag) doorgeeft via onze wachtdienst, wij hebben steeds het origineel aankoopfactuur nodig. Bij gebreke hieraan wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. Enkel schade rechtstreeks en aantoonbaar veroorzaakt door ons personeel wordt mogelijks vergoed.

 


Wachtdienst

U kan onze diensten steeds bereiken tijdens de kantooruren op 014/71.56.48. voor dringende zaken kan u ook gebruik maken van onze wachtdienst op het nummer  0484/971.633.